ZetaTalk: Podivná atmosféra.

(zapsáno 1.března 2003 během konference Live ZetaTalk IRC)

 

V dnešních zprávách na ABC se mluvilo o záhadném mraku ve svrchní atmosféře, jaký se neobjevil od doby výbuchu Krakatoa. Je nyní tento mrak výsledkem sopečných erupcí?

 

Zetatalk IRC:

Lidé, uvědomující si globální změny, zaznamenali řadu neobvyklých jevů.

 

Jedním z prvních byl syndrom Bílého Bizona, kdy se jak v přírodě tak i v zajetí narodili albíni, čili zvířata postrádající zabarvení.

Druhým trendem, o kterém jsme mluvili, byl nárůst nemocnosti, který se nakonec objevil i ve zprávách, když celé křižníky a vojenské základny náhle onemocněly.

Třetím trendem bylo tání ledovců, před několika lety hodně zmiňované ve zprávách, ale od té doby ve zpravodajství potlačeno.

Čtvrtý trend byl nazván šílená zvířata, hmyz, nebo mořští živočichové, kdy se pasivní živočichové stali útočnými, jako například agresivní králíci, nebo pavouci soukající desítky metrů sítí.

Pátým trendem je aktivace sopek, známých svou činností v minulosti, které se všechny, nějakým způsobem, probudily současně..

Šestý trend je nestálost vodních toků se zdánlivě bezdůvodným střídáním období sucha a povodní.

Sedmý trend je sociologická záležitost, kdy jednotlivé vlády ve snaze uklidnit zmatené a neklidné obyvatelstvo upozorňují na válečné ohrožení, nebo sami hrozí válkou, aby se udržely ve svých pozicích.

Osmým trendem byly výbuchy a záblesky, které byly zaznamenány krátce poté co Zetas zahájili své rozhovory. Tyto efekty byly způsobeny pohybem zemských desek, doprovázeným výrony metanu, který následně explodoval.

Devátým trendem je narůstající pohyb magnetického pole, který způsobuje špatnou funkci přístrojů, havárie letadel a nesprávnou funkci kompasů.

Desátý trend je zpomalování rotace Země, nyní měřitelné cca o 1 sekundu denně spolu se zpožďujícími se fázemi měsíce přibližně o den.

Další, nedávno objevený trend, byl zaznamenán v atmosféře, kdy se během satelitního snímkování objevuje záře či jiné abnormality. Co způsobuje tento nový rys? Pokud přezkoumáme ostatní trendy, zjistíme, že do děje je zahrnut velký tok, lidem doposud neznámých částic. Bílý Bizon je tudíž důsledkem, jak jsme již vysvětlovali, vyzařování Zemského jádra, které signalizuje jeskynním zvířatům, aby se přestala zabarvovat. Zvyšující se nemocnost je způsobená narušením imunitního systému, které zapříčiňuje tok částic. Oteplování zemského povrchu, které způsobuje tání ledovců, má za vinu tok tepelných částic. Atmosféra, modrým odstínem počínaje a vířivými pohyby konče, je ovlivňována proudem mnoha částic, stejně jako normálním složením vzduchu, proudícího nahoru i dolu. Nahromadění té či oné chemikálie často způsobí změnu barvy, odstínu, nebo vzhledu mraků. Vždyť mrak není nic jiného než vznášející se částice vodní páry, nebo -pokud se jedná o špinavý mrak - ještě navíc s prachem.

 

Upozorňujeme vás , abyste očekávali, že svrchní část atmosféry, vaše obloha, může změnit barvu! Může propouštět větší množství slunečního světla, nebo vytvořit dojem oblačného počasí, potlačujícího světlo, i když nebudou vidět žádné mraky! Očekávejte neočekávané v těchto posledních týdnech a měsících před posunem. Toto nejde vysvětlit jako pouhý sopečný prach, nebo zplodiny leteckých motorů, je to víc než jen tato jednoduchá vysvětlení. Nebudeme vypočítávat všechny příčiny těchto atmosférických poruch. Sotva bude dostatek času pro lidské vědce, aby nad nimi přemýšleli. Stačí říci, že podivná atmosféra, tak jak je uvedeno výše, je pouze dalším znakem, že už je to tady.

 

Všechna práva vyhrazena: ZetaTalk@ZetaTalk.com

 

 

 

ZetaTalk: Mělká brázda.

(zapsáno 1.března 2003 během konference Live ZetaTalk IRC)

 

Zdůrazňovali jsme, že kdo z lidí bude chtít přežít dobu přesunu pólů, musí si zajistit:

 

- aby nebyl nikde blízko pobřeží, nebo v okolí velkých vodních ploch nebo v nějaké rokli, kde je velká pravděpodobnost, že by byl spláchnut, protože se pravděpodobně i toky vylejí ze svých břehů.

- aby nebyl v budově, která by jej zavalila, a to se týká téměř všech staveb, protože se zemetřesením přesahujícím 9 stupeň Richterovy stupnice se běžně nepočítá a žádná stavba není zajištěna proti horizontálním a vertikálním pohybům takovéto intenzity.

- aby byl mimo dosah větrů dosahujících síly hurikánu, jak jej dnes nazýváme, a nebyl sražen nějakým letícím objektem.

- aby nebyl jen tak venku, aby nebyl zasažen a popálen bleskem nebo požárem, i když pravděpodobnost toho je menší a není to tak častý případ.

 

Tak kam se může člověk uchýlit, když se nemůže schovat do sklepa, nebo se skrčit někde v průrvě? Doporučujeme lidem, aby nepoužili žádnou ze svých existujících staveb, ani aby se schovali před větrem do nějaké průrvy, ale aby se chránili před větrem a bouří. Nejlepším řešením je asi doporučení, které dostala Nancy, náš zástupce, před lety a které popsala jako brázdu. Ne sklep, kde vás to zasype, ale jen mělkou brázdu. Tu překryjte dobře zakotvenou kovovou deskou, nebo dřevěnou deskou zakrytou drnem, aby nemohla shořet. Tím budete zajištěni před větrem i ohněm a podobná dlouhá brázda zajistí, že z ní nebude vycucnut všechen kyslík, i když se přímo přes ní přežene požár. Jak vás to zajistí při zemětřesení? Nemůže to s vámi někam praštit, protože budete ležet a tak se jen překulíte o kus vedle. Takže až na to, že na takovou zakrytou brázdu může jen něco spadnout, nemusíte mít obavy.

 

Pokud tento příkop není v silně zalesněné oblasti, kde by na něj mohlo spadnout mnoho stromů a znemožnit tak pozdější únik, mohlo by toto být nejlepším způsobem, jak přežít samotný přesun pólů. Váš úkryt samozřejmě nesmí být v prostoru, který spláchne voda, jinak budete buď odplaveni, nebo se utopíte. Vyberte si vrchol kopce, plochou nebo lehce zvlněnou krajinu, zarostlou tak, aby půda nemohla být odplavena pryč, ale ne zalesněnou natolik, aby vám spleť větví zabránila opustit úkryt. Brázda nemusí být příliš dlouhá, nejlepší je kolem 25 stop(asi 7,5 metrů), takže se ukrytí lidé mohou vyplazit ven oběma konci a pokud kdokoliv omdlí nebo dostane mrtvici, nezamezí ostatním únik.

Takže, s pomocí lopaty a trochy nervozity může díky několika dennímu varování předem přežít i ten nejchudší obyvatel Země, a lépe než boháč!

 

Dovedete si představit bohaté byrokraty, ležící v takové brázdě? Takoví se uchýlí do svých domů, schovaní ve chráněných podzemních strukturách, a tam budou zasypáni a rozmačkáni jako v pasti. Nebo, pokud zůstanou nad zemí, se uchýlí za neprůstřelná okna, která považují za bezpečná, a budou odváti jako listí na jejich vlastních pozemcích. Nebudou dbát našich rad, neboť poslouchají jen sami sebe a jim podobné, které zajímá jen vlastní prospěch, a směřují k smrtelné agónii, a budou chyceni do pasti, neboť to je způsob, jak skupina, zaměřená na službu jen sama sobě, sklízí duše. Takže, naše rada nebude brána na zřetel jimi, nýbrž poslouží lidem dobrého srdce, ke kterým v každém případě hovoříme mnohem raději.

 

 

Všechna práva vyhrazena: ZetaTalk@ZetaTalk.com

 

Překlad M. Kašpárek 2003

 

   Zpět na obsah